Sound River Studios je prostor za izdavanje za događaje na Long Ajlend Sitiju u Njujorku i sa zadovoljstvom sam za njih radila dizajn promo materijala.  Osim logotipa, angažman je uključivao vizit karte i poslovne papire, i pripremu logotipa na metalnim vratima na ulazu na kapiji.

Katalog je trebalo da ima tri strane koje se rotiraju oko jedne osovine. Trebalo je da bude jednostavan i sažet, ali da ima sve osnovne informacije, tehnički crtež prostora i mogućnosti iznajmljivanja. Ideja je da je klijenti sa sobom ponesu katalog,

Ja sam osmislila tako da se prilikom rotacije nastavljaju