Anable Basin Sailing je restoran i bar na obali East River-a na Long Ajlend Sitiju u Njujorku, za koji sam radila dizajn logotipa i poslovnih papira.