Advokati Online je logo za advokatsku kancelariju iz Beograda koja između ostalih advokatskih usluga pruža i onlajn pravne savete.

Ovo su primeri i varijacije na temu, ali se osnovna ideja vidi. Kao jedan od prepoznatljivih simbola prava i advokature je vaga sa dva tasa, koji sam ukombinovala sa WiFi simbolom i mišem za kompjuter.