Ksilk Keratin je kompanija iz Beograda sa kojom sarađujem godinama. Radili smo replike stranih kataloga, a ovaj koji sam fotogafisala je takođe menjan u zavisnosti od trenutnih akcija i aktuelnih promocija.

U principu, trebalo je da katalog bude opširan sa detaljnim opisom proizvoda i načina upotrebe, a ipak sažet da bi zadržao pažnju kupaca.

Pošto Ksilk Keratin ima dve glavne linije proizvoda, organizovala sam katalog u dve kategorije. Potom u svakoj kategoriji imaju dve podvrste proizvoda – za profesionalnu i kućnu negu. I to je trebalo predstaviti na pregledan i razumljiv način.

Fotografisala sam ovde za vas par stranica, a za više informacija posetite njihov sajt na ovom linku.

Dizajner bi trebalo pre osmišljavanja kataloga da bude dobro upućen u sadržaj koji pravi, da bi mogao da dizajnira ili bolje rečeno osmisli koncept da bude prijemčiv kupcima. Nepregledni i neorganizovani katalozi mogu da budu i zastrašujući manje snalažljivim ljudima i zato je dobar katalog ključna karika u povezivanju kupca i prodavca.